Informacje o kursie

International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation on the Fight against THB and Sexual Exploitation - CR/2019/14


Data szkolenia: 20-11-2019r. - 22-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Wilno, Litwa
Grupa docelowa: sędziowie,prokuratorzy, asesorzy, asystenci
Forma zajęć: seminarium i warsztaty


Wykładowcy

Tematyka szkolenia

Two-days-and-a-half training based on a ‘learn-by-doing’ methodology. Judges and prosecutors from three different EU Member States will be involved in a simulation of the different stages of a drug and weapons trafficking case, inspired by real facts and involving both national and cross-border judicial cooperation. This training will require strong interaction between the participants forming the 3 different national Core Groups. Participants will comment on the practical cases according to their national legal systems and, most importantly, learn about their colleagues’ systems in counterpart Member States. The simulation will call for the use of EU instruments of mutual legal assistance and recognition, in particular, Freezing Orders (FO), the European Arrest Warrant (EAW), and Mutual Legal Assistance (MLA) requests. Participants will be assisted by international and national experts, EJN contact points and EUROJUST representatives. The training will include presentations on the role of the EJN and EUROJUST in judicial cooperation in criminal matters, as well as a framework lecture on the topic of the training’s practical case.

 

Program szkolenia
Informacje dodatkowe

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie do 22 września 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/A20/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 22 września 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (język angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu

  z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

  KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/International-Judicial-Cooperation-in-Criminal-Matters-Practical-Case-Based-Simulation-on-the-Fight-against-THB-and-Sexual-Exploitation---CR201914/

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

 • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Program w języku angielskim

Wkrótce dostępny

 • Formularz aplikacyjny znajduje się w załączonym plikuKoordynacja merytoryczna z ramienia KSSiP:


Obsługa organizacyjna:
Katarzyna Krysiak