About platform

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury udostępnia użytkownikom Platformę Szkoleniową – narzędzie do elektronicznej obsługi szkoleń. Platforma Szkoleniowa umożliwia między innymi: zapisywanie się na szkolenia, kontakt uczestników danego szkolenia z wykładowcami, pobieranie materiałów szkoleniowych, ewaluację szkoleń oraz uzyskanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu.

Użytkownikiem Platformy Szkoleniowej może zostać każda osoba, do której skierowana jest oferta szkoleniowa Krajowej Szkoły.

Zapisy na szkolenia odbywają się w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez użytkowników w ich profilach.

Warunkiem utworzenia konta (profilu) jest posiadanie adresu e-mail (użytkownicy nie mogą korzystać wspólnie z jednego adresu poczty elektronicznej). Może to być zarówno adres służbowy, jak i prywatny. Dostęp do zasobów Platformy dla zalogowanych użytkowników możliwy jest przez całą dobę z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

Platforma współpracuje optymalnie z przeglądarką Mozilla Firefox. Używanie innych przeglądarek może powodować błędne wyświetlanie treści zawartych na Platformie Szkoleniowej i problemy podczas procedury zakładania konta.

Profile użytkowników, po ich utworzeniu, są weryfikowane przez pracowników KSSiP. Poniżej została zamieszczona instrukcja dla użytkowników zawierająca wskazówki na temat sposobu utworzenia konta (profilu).

Wszystkie osoby korzystające z Platformy Szkoleniowej KSSiP zobowiązane są do przestrzegania REGULAMINU, a zalogowanie na Platformie Szkoleniowej oznacza akceptację jego treści w całości.

Ewentualne uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy, a także problemy z tworzeniem kont (profili), prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem: 81 440 87 14 lub mailowo: pomoc@kssip.gov.pl.