Instancja sędziego

Istnieje możliwość zaznaczenia wielu specjalizacji - proszę wcisnąć przcisk CTRL a następnie zaznaczyć kilka specjalizacji.