Specjalizacja sędziego

Istnieje możliwość zaznaczenia wielu specjalizacji.